Yrittäjyys

shutterstock_232581169

Yrittäjyyttä arvostetaan Suomessa laajalti ja se on eräs maamme talouden kulmakivistä. Lähes joka kymmenes suomalainen on yrittäjä. Yrittäjistä suurin osa toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tätä yritysmuotoa kutsutaan puhekielessä toiminimeksi. Suomalaiset yritykset ovat muutenkin yleisesti ottaen melko pieniä, maamme yli 280 000 yrityksestä lähes 99 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä.

Yrittäjyys tuottaa valtiolle huomattavan määrän verotuloista. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että eri yritykset työllistävät maassamme 1,4 miljoonaa ihmistä eli joka neljännen suomalaisen. Yrittäjiä, eli yrityksen omistajia, Suomessa on Suomen Yrittäjien mukaan 260 000 ja heistä 170 000 on yksinyrittäjiä.

Liikeidea

Yrittäjyys lähtee yleensä liikeideasta. Kyseessä voi olla jokin täysin uusi idea, halu toteuttaa tiettyä palvelua tai valmistaa itse tuotteita. Yrityksen perustamisen vaiheet vaihtelevat siis yrityksestä ja liikeideasta riippuen. Tulevan yrittäjän tai yrittäjien täytyy jo aikaisessa vaiheessa määrittää muun muassa asiakaskunta, yritysmuoto, luvanvaraisuus, alkupääoman määrä sekä kirjanpidon ja erilaisten vakuutuksien järjestäminen. Näitä kaikkia asioita tulee käsitellä liiketoimintasuunnitelmassa, jonka yrittäjä laatii ennen yrityksen toiminnan varsinaista käynnistämistä. Yritys perustetaan perustamisilmoituksella, mikä on pakollinen kaikille elinkeinonharjoittajille.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valintaa määrittää pitkälti se, tuleeko yritys työllistämään useampia henkilöitä ja paljonko se tarvitsee alkupääomaa. Kuten todettua, useimmilla yksityisyrittäjillä on oma toiminimi, minkä alla he toimivat. Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on montaa muuta yritysmuotoa yksinkertaisempi. Toiminimen perustamiseksi ei muun muassa vaadita perustamisilmoitusta, vaan ilmoittautuminen kaupparekisteriin on riittävää.

Useita ihmisiä työllistävät yritykset voivat olla avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä tai osuuskuntia. Myös liikeidean ostaminen tai vuokraaminen on mahdollista. Tästä esimerkkinä franchising-yritykset. Osakeyhtiöt ovat erittäin yleisiä. Sillä tarkoitetaan yritystä, jossa yrityksen omistus on jaettu osakkeisiin ja päätösvalta määräytyy omistetun osakemäärän mukaan.

Franchising-yritykset ovat myös voimakkaasti yleistyneet 2000-luvulla. Niillä tarkoitetaan valmiin liikeidean hyödyntämistä ja lisenssimaksujen maksamista emoyritykselle. Franchising-periaatteella toimivat esimerkiksi monet McDonald’s-ravintolat Suomessa.

Yrittäjyyden tukeminen

Yrittäjyyttä tuetaan Suomessa eri tavoin. ELY-keskuksista saa apua ja neuvoja yrityksen perustamiseen ja yrityksillä on mahdollisuus hakea myös erilaisia starttirahoja. Nuorten henkilöiden perustamat yritykset voivat lisäksi olla oikeutettuja joihinkin lisätukiin. Julkista tai yksityistä rahoitusta ei kuitenkaan välttämättä tarvita lainkaan – 58 prosenttia suomalaisista yrityksistä toimii ilman ulkopuolista rahoitusta.

Julkisen tuen lisäksi yrittäjillä on erilaisia järjestöjä, jotka verkostoitumisen lisäksi voivat tukea yrittäjää erilaisissa ongelmissa ja suunnittelussa. Suurin yrittäjäjärjestö on Suomen Yrittäjät.