Pienen yrityksen talouden hallinta

810516-stacks-of-euro-banknotes-closeup

Yrityksen talouden hallintaa sitoo yrityslainsäädäntö. Jokaisen yrityksen on järjestettävä kirjanpitonsa ja ymmärrettävästi jokainen yritys tähtää kannattavuuteen ja pyrkii välttämään liiallista lainanottoa.

Jo ennen yrityksen perustamista yrittäjän on laskettava rahoitustarpeen määrä ja löydettävä keinot yrityksensä rahoituksen järjestämiseksi. Yrityksen perustaminen itsessään vaatii usein alkupääomaa ja yrityksen maksuvalmiudesta on huolehdittava jo ihan kiinteiden kustannusten kuten henkilöstön palkkojen ja toimitilojen aiheuttamien kulujen kattamiseksi. Kun yritys on perustettu, voi yhä kestää kuukausia ennen kuin se saadaan tuottamaan voittoa ja yrittäjän tuleekin olla valmistautunut tähän. Esimerkiksi pienet Internetissä toimivat yritykset saattavat joutua odottamaan kauan saadakseen näkyvyyttä ja yrittäjän on varmistettava oma ja henkilöstönsä toimeentulo tänä aikana.

Pienen yrityksen talouden hallinta on monella tapaa yksinkertaisempaa kuin suuren yrityksen. Budjetin laatiminen on yleensä yksinkertaisempaa, sillä pienellä yrityksellä on vähemmän kustannuksia. On kuitenkin tavallista, että pienikin yritys tarvitsee apua talouden hallinnassaan. Yrittäjä- ja yritysjärjestöt voivat antaa vinkkejä tähän liittyen.

Suurempien yritysten tapaan myös pienten yritysten kannattaa ehdottomasti laatia budjetti ja suunnitella etukäteen tulevaisuuden investointeja, jotta ne eivät pääse yllättämään. Laki velvoittaa yrityksiä laatimaan jokaisen tilikauden päätteeksi tilinpäätöksen, josta on käytävä ilmi yrityksen tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on lakisääteinen myös pienille yrityksille ja sen avainlukujen ymmärtäminen on yrityksen kannalta elintärkeää. Pitkällä tähtäimellä yritykset pyrkivät tietysti kannattavuuteen eli saamaan sijoitetulle pääomalle tuottoa. Tämä kannattaakin ottaa huomioon pitkän tähtäimen budjetoinnissa.