Kotipizza Group Oyj

shutterstock_287993783

Monille voi tulla yllätyksenä, että edesmenneen Rabbe Grönblomin perustama Kotipizza Group Oyj on Pohjoismaiden suurin pizzeriaketju. Vaasalainen Grönblom perusti ketjun vuonna 1987 ja myöhemmin se laajeni kattamaan myös tukkukauppa- ja hankintayritys Helsinki Foodstock Oy:n ja Chalupa Oy:n. Kotipizzalla on lähes 300 toimipistettä ympäri Suomea. Suurin osa Kotipizza-ravintoloista toimii franchising-periaatteella, eli niitä pyörittää yksityinen ammatinharjoittaja, joka maksaa Kotipizza Group Oyj:lle franchising-lisenssimaksua.

Liiketoiminnan tulos

Kotipizzan yli 16,5 miljoonan euron liikevaihto (2012) on suurimmaksi osaksi peräisin myynnistä Suomessa – Kotipizzat ovat yleisiä mm. taukopaikoilla ja kauppakeskuksissa. Liikevoittoa yritykselle kertyi vuonna 2012 noin 4,6 miljoonaa euroa. Yritys on lisäksi kokeillut pizzeriatoimintaa vaihtelevin tuloksin Virossa, Ruotsissa, Venäjällä, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Serbiassa.

Listautuminen

Kuten nimestä käy ilmi, Kotipizza Group Oyj on julkinen osakeyhtiö. Se listautui Helsingin pörssiin nimellä Frankis Group Oyj. Se otti nykyisen nimensä käyttöön vuonna 2015. Listautumisaikeensa Kotipizza ilmoitti 21.5.2015 ja listautumisanti alkoi kesäkuun alussa. Yhden osakkeen hinnaksi on merkitty 5 euroa. Yli puolet Kotipizzan osakkeista on suomalaisen Sentica-pääomasijoittajan omistuksessa. Suurin yksittäinen henkilöomistaja on Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

Kotipizza Groupin riskit on arvioitu pieniksi, sillä suurin osa tulovirrasta koostuu lisenssimaksuista eikä Kotipizza näin ole vastuussa yksittäisten franchising-ravintoloidensa tuloksesta. Yrityksen kannattavuuden on arvioitu olevan kohtalaisen hyvä ja sen on ennustettu parantuvan vielä entisestään.